• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • методична скарбничка.

/Files/images/images.jpg

Візитна картка КЗ "Гореницький ЗДО "Сонечко".

Адреса: с. Гореничі, вул. Гайдая, 7

Рік народження: 1985

Статус: заклад дошкільної освіти загального розвитку

Кількість груп: 11

Кількість дітей: 300

Режим роботи: 12 годин

Мова: українська

Кадрові ресурси.

«Спеціаліст вищої категорії» - 1

«Спеціаліст першої категорії» - 5

«Спеціаліст другої категорії» - 2

«Спеціаліст» - 11

/Files/images/images (4).jpgОсновні завдання.

1. Зміцнення фізичного та психічного здоров’я

кожного вихованця на засадах ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи.

2. Продовжувати роботу комплексного вирішення завдань мовленевого розвитку у національному дитячому садку.

3. Урізноманітнювати та вдосконалювати форми і методи роботи з сім’єю.

Зміст

програми розвитку ДНЗ « Сонечко»

І. Вступ.

ІІ. Мета, завдання, принципи роботи за Програмою розвитку дошкільного навчального закладу «Сонечко» (далі Програма)

ІІІ. Структура Програми.

ІV. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми.

V. Очікувані результати виконання Програми.

І. Вступ

Перспективний план розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ.

Планування розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ до 2017 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності ДНЗ, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах міста.

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу ДНЗ, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до плинних зовнішніх умов прискорює процес оновлення діяльності в ДНЗ. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності дошкільного навчального закладу потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

Програма розвитку (далі Програма) дошкільного навчального закладу визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників навчально-виховного процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

ІІ. Мета, завдання, принципи роботи за Програмою

Виходячи з проблемного аналізу діяльності дошкільного навчального закладу «Сонечко», з урахуванням того, що в 2011 році заклад за результатами акту атестаційної експертизи освітньої діяльності отримав свідоцтво про атестацію та визнаний атестованим (за задовільним рівнем), робочою групою складено стратегію розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ, яка визначає основні напрями, пріоритети, завдання її реалізації.

Метою програми розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ є:

1 підвищення рівня якості дошкільної освіти дітей, шляхом використання інноваційних педагогічних технологій;

2 забезпечення особистісного розвитку дитини на основі національного навчання та виховання.

Зусилля колективу ДНЗ мають бути зосереджені на реалізації пріоритетних напрямів розвитку освітньо-виховної системи, подоланні наявних проблем, вирішенні перспективних завдань, серед яких:

1 впровадження сучасних підходів до організації освітнього процесу відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (державний стандарт) та програм розвитку дитини «Я у світі», «Впевнений старт» : оновлення форм навчально-пізнавальної діяльності, розробка навчально-методичного забезпечення, створення розвивального середовища;

2 створення ефективної системи національного виховання, забезпечення

фізичного, морально-духовного, культурного розвитку кожної дитини;

3 стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою усіх дітей п’ятирічного віку по мікрорайону закріпленому за ДНЗ;

4 забезпечення системного підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі; створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітньо-виховного процесу;

5 створення здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого освітнього середовища;

6 удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом самоовіти;

7 забезпечення соціальних гарантій педагогічним та іншим працівникам ДНЗ, шляхом створення належних умов для їх професійного вдосконалення та творчості;

8 удосконалення системи науково-інформаційного забезпечення освітнього процесу;

9 створення сучасної матеріально-технічної бази для освітньо-виховної системи ДНЗ;

10 створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних навчально-методичних і матеріально-технічних умов для сталого функціонування ДНЗ;

Програма визначає пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу гуманітарний, а саме:

1 оновлення законодавчo-нормативної бази;

2 продовження модернізації структури та змісту дошкільної освіти на засадах особистісно-орієнтованої моделі навчання та виховання;

3 створення і забезпечення можливостей для реалізації різноманітних форм та засобів отримання дошкільної освіти;

4 створення ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей дошкільного віку;

5 формування здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого середовища, валеологічної культури учасників навчально-виховного процесу;

6 розвиток інноваційної діяльності, підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;

7 удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання.

Створення освітньо-виховного середовища дошкільного навчального закладу гуманітарного напрямку дозволить: підвищити рівень національної,духовної, моральної, правової культури людей вже на етапі дошкільного дитинства; поліпшити стосунки між усіма учасниками навчально-виховного процесу. Змінити ситуацію в позитивному напрямку або надолужити опущене, продовжити формування внутрішньої культури особистості – основне призначення гуманітарного напрямку.

Принципи роботи за Програмою:

1 нормативності (у роботі керуватися основними нормативними документами);

2 динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);

3 комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільною установою);

4 колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності дошкільного закладу;

5 рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу

Кiлькiсть переглядiв: 30100

Коментарi

 • Thomassib

  2018-04-02 23:51:09

  canadian pharmacy online [url=http://canadianpharmacyntx.com/]pharmacy canada[/url] prescription drug canadian pharmacy online...

 • AKUBeilato

  2018-04-02 20:53:04

  Компания «Акен» – профессиональная сервисная служба, с которой ремонт окон больше не проблема. Мы предоставляем широкий спектр услуг в кратчайшие сроки и с предоставлением гарантии. Это и ремонт пластиковых окон Киев, и регулировка пластиковых окон Киев, и ремонт стеклопакетов, и замена стекла. Довольно часто бывает так, что тех, кому нужен ремонт окон, могут огорчить результаты запроса ремонт окон цена. Но это не относится к клиентам компании «Акен», поскольку мы имеем собственное производство, а это помогает значитльно сэкономить...

 • unfalkbaf

  2018-04-02 10:32:58

  Comedy Movie Trailers - https://www.youtube.com/channel/UCI6osguzOfNtfQeZXuZ1aZg...

 • vardenafil

  2018-04-02 08:20:24

  cedric levitra vs cialis cheap vardenafil 20 mg what does the levitra pill look like [URL=http://levitra-gg.com#vardenafil+20mg ]http://levitra-gg.com#buy+10+mg+levitra[/URL] andy levitra oregon state parks...

 • Mine-BossMr

  2018-04-02 01:29:36

  Contemporary most cases of rabies in these areas are due to foolish animals such as raccoons, skunks, bats, and foxes (ImmunizationAction Coalition, 2010). Barriers to Health Vigilance Ordered with the federal and body politic programs at one's disposal to succour children and families, barriers to apropos, cost-effective, coordinated, and favourable health care remain. But is this every required [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area1/female_cialis_20_mg_10_mg_buy_female_cialis_online/]buy 10 mg female cialis amex[/url] menopause blood test...

 • Arillarew

  2018-04-02 00:00:19

  Download: [url=http://danhbaidoithuong.mobi/actors/Peng+Huang.html]Peng Huang[/url] . Torrent: [url=http://honeypeach2u.com/manga/one-piece/872]One Piece 872[/url] . Online: [url=http://bestushop.com/tags/Midnight/]Midnight[/url] . [url=http://eurohostdir.com/movie/i-hear-your-voice-3404.html]Eps18 I Hear Your Voice[/url] torrent. Haziran 2016 (194)...

 • Donaldscosy

  2018-04-01 21:35:20

  Эффективное продвижение в интернете. allsubmitter 4.7 скачать базы http://bit.ly/2yvpbEy - продвижение сайтов интернете...

 • Arillarew

  2018-04-01 20:53:39

  Download: [url=http://ardentyoga.com/manga/one-piece/722]One Piece 722[/url] . Torrent: [url=http://www.sh-jjzdh.com/category/touhou-niji-sousaku-doujin-anime-musou-kakyou-special]Touhou Niji Sousaku Doujin Anime: Musou Kakyou Special[/url] . Online: [url=http://www.sh-jjzdh.com/category/strike-witches]Strike Witches[/url] . [url=http://momentosaude.info/mp3/download/not3s_addison_lee/]Not3s Addison Lee[/url] torrent. Jason Bourne 2016 720p BluRay x264-SPARKS[PRiME]...

 • Arillarew

  2018-04-01 18:25:44

  Download: [url=http://31755811.com/movie/a-week-in-watts-23825.html]HD A Week in Watts[/url] . Torrent: [url=http://1500kai.com/release/details/(dj_energy)-asteroid_cd_snoox-bmi](dj_energy)-asteroid_cd_snoox-bmi[/url] . Online: [url=http://danhbaidoithuong.mobi/actors/Sebestien+Soliz.html]Sebestien Soliz[/url] . [url=http://www.sh-jjzdh.com/gantz-o-2016]Gantz:O 2016[/url] torrent. Alan Watt 2009 08 September Mega Pack1-sig Garrett...

 • FolleckdeP

  2018-04-01 17:02:11

  The underlying evidence model is a mark graph where info items are vertices and associations are edges. Downregulation of IL-4-induced signalling in hip- pocampus contributes to deficits in LTP in the superannuated rat. After respective proceedings of talking, the Representative so fielded questions from attendees [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area2/levitra_plus_400_mg_effective_levitra_plus_no_rx/]order 400 mg levitra plus overnight delivery[/url] erectile dysfunction age 40. Maintenance of noradrenergic sympathetic innervation in the involuted thymus of the ancient Fischer 344 rat...