• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Адміністрація

Звіт керівника ДНЗ «Сонечко»

про роботу закладу у 2016-2017 навчальному році

Я, Баланівська Любов Андріїна, 1962 р. н., освіта вища педагогічна, загальний стаж роботи - 29 років, з 28 серпня 2014 року – очолюю колектив ДНЗ «Сонечко» села Гореничі Києво-Святошинського району. Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як завідувач, забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі.

В дошкільному навчальному закладі « Сонечко» функціонує11 груп, з яких 2 – групи ранньоговіку, 9 – садових груп, в них виховується дітей.

Дошкільний навчальний заклад впродовж 2016-2017 навчального року був забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами: у закладі працює практичний психолог, хореограф, вчитель-логопед, вчитель англійської мови, фізінструктор, музичний керівник, медичне обслуговування здійснює старша медична сестра.

Навчально-виховний процесс у закладі забезпечують 26 педагогів:

- 15 – мають вищу педагогічну освіту;

- 4 спеціаліста 1-ї категорії;

- 1спеціаліст вищої категорії;

- 1 педагог має звання «вихователь-методист»;

- 6 педагогів 2-ї категорії;

- 2 педагогів – спеціалісти;

- 6 – мають середню спеціальну освіту, бакалаври (спеціалісти);

- 2 педагоги – молоді спеціалісти, що навчаються у вищому навчальному закладі.

- 8 педагогів не мають педагогічної освіти;

Сільською радою, адміністрацією закладу, педагогічним та батьківським колективами проводиться робота щодо поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Протягом року батьки кожної з груп купували різноманітні канцтовари, миючі засоби.

В цьому році сільська рада виділила на дитячий заклад кошти на капітальний ремонт електромережі і замінила її, а також виділили 181 000.00 грн. на поточний ремонт садочка, який було зроблено в усіх приміщеннях д/с, також виділені кошти на меблі 379 000 00 грн.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення, це:

- ремонт тепломережі;

- утеплення фасаду:

- укріплення тріщин на фасаді будівлі:

- встановлення блискавкозахисту:

- ремонт веранд;

- вже не перший рік залишається проблемою встановлення дитячих ігрових майданчиків.

Протягом 2016-2017 навчального року питанням постійної уваги була організація раціонального харчування дітей. Про це свідчать результати систематичного контролю за станом харчування дітей, які заслуховувались на нарадах при завідувачі (щоквартально), на виробничих нарадах. У дошкільному закладі забезпечено на 90% збалансоване харчування дітей з дотриманням необхідного набору продуктів та норм харчування, про що свідчить відповідна документація медичної сестри. Велика увага приділяється організації правильного харчування дітей раннього та дошкільного віку, забезпеченню асортиментів продуктів відповідно до перспективного меню, технології та якості приготування страв, організації харчування в групах. Дітям пропонується 3-х разове харчування і підвечірок, у оздоровчий період вводиться другий сніданок – фрукти чи сік.

Як завідувач ДНЗ забезпечую роботу медичного обслуговування та проведення лікувально-профілактичних заходів у дошкільному закладі згідно із Порядком медичного обслуговування в дошкільному навчальному закладі підтвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №826 від 14.06.2002 р. працівники закладу 2 рази на рік проходять профілактичні медичні огляди згідно графіку. Згідно трудового стажу працівникам дитячого навчального закладу надаються виплати по листах непрацездатності. Згідно діючого законодавства всі працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення на час щорічної основної відпустки.

Медичне обслуговування здійснюється медичною сестрою Деркач О.М., за закладом закріплений головний лікар Гореницької медамбулаторії Зінченко О.А., який здійснює попередній огляд дітей при проведенні у закладі профілактичних щеплень. Щорічно проводяться комплексні медичні огляди дітей лікарями районної лікарні. Медична сестра закладу протягом року проводить навчання серед працівників та батьків з питань профілактики інфекційних та вірусних захворювань, вірусних гепатитів, туберкульозу, кишкових інфекцій, важливості вчасно проведених щеплень.

У відповідності з Інструкціями по охороні життя та здоров’я дітей та працівників ДНЗ, з метою запобігання дитячого травматизму в нашому закладі відповідальними постійно проводиться інформаційно-практична робота :

- Співбесіди та інструктажі з персоналом ДНЗ;

- Лекційні та практичні заняття;

- Консультації, анкетування та індивідуальні бесіди з батьками.

Вихователями систематично проводиться робота по навчанню дітей правилам дорожнього руху, протипожежної безпеки, поведінки в надзвичайних та екстремальних ситуаціях, що сприяло виключенню в 2016-2017 навчальному році випадків дитячого травматизму.

Як підсумок проведеної роботи, у березні 2017 року в закладі пройшов «Тиждень безпеки дитини» з метою забезпечення захисту учасників освітнього процесу, формування у них оперативно діяти в умовах виникнення надзвичайної ситуації, підвищення рівня компетентності дітей щодо безпечного та комфортного існування у навколишньому середовищі.

Відповідальні за організацію охорони праці, безпеки життєдіяльності постійно контролюють виконання працівниками інструкцій з техніки безпеки праці, пожежної безпеки, слідкують за справністю малих форм на ігрових майданчиках, спортивного обладнання в групових кімнатах та спортивній залі.

Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Державної національної програми « Освіта ХХІ століття», керуючись та Національною доктриною розвитку освіти.

Основним нормативним документом, який визначає вимоги до змісту та обсягу дошкільної освіти в Україні, її пріоритети, є Базовий компонент дошкільної освіти. До Базового компоненту дошкільної освіти розроблено методичний супровід – Коментар, та комплексну програму виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» за якою і працював дитячий навчальний заклад протягом 2016-2017 навчального року. В групах дітей старшого дошкільного віку організація навчально-виховного процесу відбувалась за програмою « Впевнений старт». Робота методичного кабінету закладу проходила у відповідності до завдань річного плану навчально-виховної роботи, планових завдань районного методичного кабінету.

Упродовж 2016-2017 навчального року педагогічний колектив працював над такими основними завданнями:

- продовжувати формування ефективної системи національно-патріотичного виховання, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку кожної дитини;

- продовжувати створення безпечного розвивального природного середовища на території і в приміщеннях дошкільного навчального закладу;

- мовленнєву роботи з дітьми в умовах ДНЗ здійснювати постійно за переваги ігрових завдань та використання різних видів театралізованої діяльності.

Для виконання завдань річного плану ми використовували різноманітні форми методичної роботи:

Педагогічні ради:

І. Установча педрада

ІІ. Ігрова діяльність дошкільників.

ІІІ. Сенсорний розвиток дошкільника (за М.Монтессорі, С.Русовою).

ІV. Аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік. Готовність до школи старших дошкільників.

Питання, що розглядались на засіданнях педагогічних рад відповідали основним завданням, над якими працював педагогічний колектив закладу у цьому навчальному році.

Семінари – практикуми:

І. Організація роботи з безпеки життєдіяльності.

ІІ. Трудове виховання – педагогічна проблема сучасності.

ІІІ. Проблемний семінар «Системність у використанні основних засобів фізичного виховання у ДНЗ».

Протягом року активно працювала «Школа молодого вихователя». Робота з молодими спеціалістами загалом полягала в набутті практичних навичок організації навчально-пізнавальної діяльності в роботі із дошкільниками підгрупових та індивідуальних занять, організація рухового режиму, прогулянок, режимних моментів тощо.

У ДНЗ створені умови щодо підвищення самоосвіти педагогів. Методичний кабінет закладу забезпечує їх необхідною науковою, методичною літературою та періодикою. Вихователем – методистом Худяковою Т.І. надаються змістовні кваліфіковані консультації з питань навчання і виховання дітей дошкільного віку для педагогів .

Вся методична робота в ДНЗ спрямована на пошук шляхів вдосконалення педагогічного процесу, майстерності вихователів, створенню сприятливого мікроклімату в колективі, згуртування для виконання основних завдань та запобігання помилок. Для цього систематично практикуються такі форми методичної роботи як педагогічні години, години роздумів, педчитання та обговорення актуальних питань за статтями фахових видань.

В цьому навчальному році активно відбувався обмін практичним досвідом та ознайомлення з новими формами організації навчально-пізнавальної діяльності в ДНЗ.

За планом засідань РМО вихователів-логопедів ДНЗ району у квітні 2017 року на базі нашого закладу було проведено засідання на тему: «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей із фонетико-фонетичним недорозвитком мовлення». Тему засідання було висвітлено за допомогою дидактичної гри: теорія, структура, види, її навчально-виховне значення. Під час проведення мультимедійної презентації була розглянута велика кількість різних видів дидактичних ігор, які можна використати як для корекції мовлення, так і для формування мовленнєвої компетентності дошкільників. Була представлена практична робота вчителя-логопеда з дітьми – підгрупове заняття для дітей із ФФНМ.

Педагогічний колектив протягом року відвідував районні майстер-класи та семінари-практикуми педагогічних працівників дитячих навчальних закладів.

Вихователі усіх вікових груп створювали сприятливі умови щодо емоційного та психологічного комфорту дітей під час перебування у дитячому закладі, відчуття емоційного комфорту, захищеності, задоволення вихованців, позитивні емоції, творчі самоствердження, розвиток обдарованості - найголовніші елементи для виховання благополучної врівноваженої особистості.

Психологічну допомогу колективу та вихованцям закладу кваліфіковано надавала практичний психолог Лозицька О.В. Велику увагу було приділено індивідуальній роботі з вихованцями: труднощі адаптаційного періоду, усунення прояву тривожності, агресивності, проблеми з соціалізацією, порушення розвитку таких психічних процесів як пам'ять, увага тощо.

У дитячому cадочку проводяться заняття з іноземної мови, які віднесені до варіативного компоненту державного стандарту дошкільної освіти. Діти середніх та старших груп закладу отримують ґрунтовні знання з англійської мови завдяки інноваційному підходу до навчання вчителя іноземної мови Шутун Ю.В..

На заняттях з хореографії, які проводить Чухманенко О.В. дошкільники осягають ази спортивного танцю, розвивають пластичність та гнучкість тіла, формують правильну поставу.

З метою розвитку у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я , прагнення зробити своє тіло гарним, сильним, спритним у закладі щоденно проводиться ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури, щомісяця спортивні розваги, Дні здоров’я.

Всі заходи з фізкультурно-оздоровчої роботи відбуваються за участі досвідченого фізінструктора Святенко Л.М.

Достатня увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти.

З метою мотиваційної готовності до навчання у школі вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, організовували сюжетно-рольові ігри на шкільну тематику.

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції.

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

- Батьківські збори;

- Індивідуальні консультації різних спеціалістів.

- Дні відкритих дверей.

- Відвідування занять.

- Прийняття участі у відкритих заходах дитячого навчального закладу.

На підставі отриманих результатів за 2016-2017н.р., можна виділити такі загальні недоліки в роботі ДНЗ:

- недостатньо організована робота по трудовому вихованню та праці дітей у природі;

- зменшення кількості проведених музичних свят та розваг для дошкільників.

У 2016-2017 н.р. відкрито ще одну молодшу групу «Перлинка». Силами Гореницької сільської ради було зроблено ремонт у цій групі та придбані необхідні для її функціонування меблі та силами батьків було встановлено ігровий майданчик.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2016-2017 н.р. «Програму розвитку ДНЗ на 2012-2017 роки», досягнення і перспективи розвитку наші завдання на поточний навчальний рік визначено наступним чином:

- продовжувати формування ефективної системи національно-патріотичного виховання, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку кожної дитини;

- продовжувати облаштування безпечного, екологічного та природовідповідного розвивального середовища на території і в приміщеннях дошкільного навчального закладу;

- формувати та підвищувати професійну компетентність молодих педагогів закладу за допомогою інтерактивних методик та наставництва.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою нові завдання. Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Я, як керівник ДНЗ «Сонечко», і надалі буду робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити. Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом та батьками.

Кiлькiсть переглядiв: 1158

Коментарi